Bảng giá xe

 


 

Bảng giá xe ô tô Honda thánG 02/2020

(*) Bảng giá xe ô tô Honda tháng 02/2020 được cập nhật chính thức từ Honda Ôtô Việt Nam

Liên hệ báo giá khuyến mại: 0975391104 (miễn phí)

 • Phiên bản 1.5 V Hết hàng
 • Phiên bản 1.5 VX Hết hàng
 • Phiên bản 1.5 RS 624,000,000 VNĐ
 • Phiên bản 1.5 CVT 559,000,000 VNĐ
 • Phiên bản 1.5 TOP 599,000,000 VNĐ
 • Phiên bản E 729,000,000 VNĐ
 • Phiên bản E Trắng 734,000,000 VNĐ
 • Phiên bản G 789,000,000 VNĐ
 • Phiên bản G Trắng 794,000,000 VNĐ
 • Phiên bản RS 929,000,000 VNĐ
 • Phiên bản RS Trắng 934,000,000 VNĐ
 • Phiên bản G 786,000,000 VNĐ
 • Phiên bản L (Bạc/Đen) 866,000,000 VNĐ
 • Phiên bản L (Trắng/Đỏ) 871,000,000 VNĐ
 • Phiên bản 1.5 E 983,000,000 VNĐ
 • Phiên bản 1.5 G 1,023,000,000 VNĐ
 • Phiên bản 1.5 L 1,093,000,000 VNĐ
 • Phiên bản 1.5 1,319,000,000 VNĐ
 • Phiên bản G 418.000.000 VNĐ
 • Phiên bản RS 448.000.000 VNĐ
 • Phiên bản RS 2 màu 450,000,000 VNĐ
 • Phiên bản E Giá chưa công bố