Chăm sóc khách hàng


Bảo dưỡng định kỳ

A. BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ LÀ GÌ? Hiện nay ô tô đã trở thành phương tiện giao thông

Gia hạn bảo hành

A. Lợi ích của Gia hạn bảo hành là gì? Tăng giá trị của xe khi hết hạn bảo

Chính sách bảo hành

Bao gồm: Các điều khoản bảo hành này được áp dụng cho xe ôtô Honda mới do